Våre behandlinger

 

Vi benytter RLE og ICL med multifokale, trifokale- og monofokale linser
RLE Våre behandlinger
Linsebytte eller RLE (Refractive Lens Exchange)
Samme operasjon som en grå stær-operasjon med den forskjell at linsen som fjernes er klar, ikke grå. Hensikten med denne operasjonen er å oppnå full brillefrihet. Så vel enstyrkeglass som progressive glass kan erstattes. Denne operasjonen dekkes ikke av myndighetene, så pasienten må bære hele kostnaden selv (som ved en laseroperasjon for brillefrihet).

 

 

ICL

ICL er en forkortelse for Implantable Contact Lens som er et inngrep hvor en kontaktlinse legges inn i øyet. Denne operasjonen er å sammenligne med laseroperasjon som tilbys unge under 40 år.

 

 

Alderssyn (Presbyopi)

Vår naturlige linse har evnen til å skifte fokus fra langt hold til nært hold. Dette går tapt etter 45-50 års alder – og vi trenger lesebrille. Ved grå stær-operasjon eller RLE (se under) kan dette bøtes på enten ved å sette inn ulike linser i høyre eller venstre øye (monovision) eller sette progressiv linse inn i øyet. Våre progressive linser heter Fine Vision (www.physiol.eu/en/multifocal-iol/finevision/) eller mPlus (www.oculentis.com).

 

 

Alders syn Våre behandlinger